Шаблон трьохсторонній договірФайл містить шапку (1 рядок) з описом полів / даних договору. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Підтвердженням введення Об’єкта будівництва в експлуатацію є відповідний акт Державної приймальної комісії, підписаний представниками відповідних компетентних органів у встановленому законодавством України порядку. Якщо договір оренди укладено на строк, менший ніж один місяць, вноситься завдаток у розмірі орендної плати за цей строк. 3.11. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно.

Похожие записи: